وبلاگ علمی علوم ارتباطات

با سلام به همه دوستان عزیز!

سال نو بر همه شما مبارک!

این دو شعر از آقای جاوید تقدیم به شما:

هفت سین
بــاز مـــی آیــــد بــــهـــار دلـنشین 

 بــاز بــلـبــل مــی شــود با گل قرین
بــاز صـــحــرا پـر شقایق می شود 

بــاز روشــن قــلب عـاشق می شود
فــصــل ســـرد از هــیــبت باد بـهار

مــی کــنـــد از پــیـش روی او فـرار
ســفــره هــا بــا هـفت سین آراسته

بــا گـــل مـــهـــر و صــفـــا پیراسته
بــر ســر سفره جـوان و خُرد و پیر

ســبزه و آئــیــنـه و مــاهـی و سـیر
سـیـب و سـنـبـل در کـنـار یــاسـمـن

عطربــیــد مـِشک چــون مُشک خُتَن
سرکه و سنجد، سماق و شمع و گل

عـــیـــد آمــد بـــا دف و ســاز و دُهُل
ســال نــوتـحـویل و سال کهنه رفـت

هــم دل مــا تـازه شد هم شال و رخت
یــا مــُقــلّب،قــلب مـــارا شـــاد کــن

یـــا مـــُدبّـــر خـــانــــه را آبـــاد کـــن
یـــا مـــُحـــول ،اَحســــنُ الــّحالم نما

از بـــدیـــهــــا فـــارغُ الـــبـــالــم نـما
ایـــن دل «جـــاویــد» را پـاک از ریـا

کُــن خــــدا ،ای قـــادر بـــی مــنـتــها


بهاریه
بازکن پنجره را
و ببین پر زدن بلبل باغ
که شده مست زبوی خوش و جان بخش بهار
وبکش با نفسی تند و عمیق
بوی عطر گل یاس
وببین مرغک آزرده عشق
که حزین بود و نزار
با شکوفایی گلهای بهار
شده سرمست غرور
دیگر آن سوزش سرمای زمستان
نخورد بر بدن سبز درخت
یا که شلّاق خزان
نکند غنچه گل را پرپر
بازکن پنجره را
پرکن از رایحه و عطر بهار
ریه خسته ز سوز و سرما
و ببین در همه جا
فرشی از سبزه وگل پهن شده ست
تک درختی که زسرما بدنش می لرزید
جامه سبز به تن کرده
تنش گرم شده ست
پولکی را که سپید است و قشنگ
یا که زرد است و بنفش
دست خیّاط زمان
روی این جامه سبز
دانه دانه زده با زیبایی
گوییا فصل بهار
کرده بر پیکر این تازه عروس
تورخوش رنگ و سپید
از لطافت چو حریر

این بهار هم گذرا است
سال دیگر شاید
نتواند بگشاید« جاوید »
باز این پنجره را


+ نوشته شده در  جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت ۱۵:۳۹ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

جنبش های اجتماعی در عصر ارتباطات

مقدمه: در جامعه شناسی کلاسیک‏، «جنبش های اجتماعی» در مقابل «کودتا»ها و «انقلاب»ها قرار می گیرند. در حالی که کودتاها ناگهانی و یک شبه اتفاق می افتند و تنها موجب تغییر در نخبگان سیاسی حاکم می شوند،‏ جنبش ها در روندی دراز مدت و با برنامه‏، زمنیه تغییر در حوزه سیاسی و اجتماعی را فراهم می آورند. انقلاب ها به تغییرات بنیادین در همه ارکان حیات جمعی می انجامند و ممکن است به تغییرات فراگیر در حوزه سیاسی‏‏فرهنگ و اجتماعی منجر شوند و البته نظام سیاسی را نیز ساقط کنند. انقلابها عموماَ با خشونت و درگیری همراه هستند و گروهی از نخبگان را که تا پیش از انقلاب دخالتی در قدرت نداشته اند به قدرت می رساند. اما جنبش ها مبتنی بر ساختارهای سیاسی نظیر حزب و سندیکا و اتحادیه ها ‏‏برنامه اعلام شده ای را به قصد «اصلاح» و نه انقلاب یا کودتا در طولانی مدت پیش می برند. از همین رو نیز عموماَ جنبش ها مبتنی بر روش های مسالمت آمیز نظیر راهپیمایی یا انتشار مطبوعات یا بحث و گفتگو هستند. اعضای یک جنبش ارتباط رودرو و نزدیکی با یکدیگردارند و اهداف جنبش را از طریق حضور در خیابان ها –در مواقع ضروری- دنبال می کنند. نقطه اوج پیروزی جنبش در خیابان ها و مجامع عمومی از طریق حضور گسترده هواداران اتفاق می افتد. به عبارتی همه چیزی در عرصه عمومی جامعه اتفاق می افتد استفاده از ابزارهای مبارزاتی گفته شده‏‏، نشان می دهد که جنبش ها، دگرگونی درازمدت در حوزه اجتماعی و فرهنگی را دنبال می کنند. از سوی دیگر همچنان که کودتاها منحصر به طیف نخبه ای از نظامیان است و انقلاب ها کل افراد یک جامعه را علیه نظم موجود بسیج می کنند‏‏، جنبش ها محدود به طبقه و اقشار خاصی از جامعه است که مطالبات آنها را از طریق احزاب و تشکیلات سیاسی و نخبگان سیاسی هوادار خودش دنبال می کند. جنبش ها محدود هستند و تنها گروهی از افراد جامعه که منافع شان از طریق جنبش راهبری و تامین می شود امکان عضویت دارند و بدین تریتب امکان مرزبندی و تعیین «هویت» خاص آن فراهم می آید.

در پی رشد تکنولوژی های نوین ارتباطی ما شاهد اهمیت یافتن نقش ارتباطات در زندگی روزمره و در پی آن تشکیل جهانی مجازی در رابطه با این تکنولوژی ها و موازی با دنیای سنتی به می باشد.در این پارادایم است که روابط اجتماعی و به تبع آن جنبش های اجتماعی نیز وارد فاز جدیدی می شوند و نمود خود را در دنیای مجازی نیز پیدا می کنند. در فضای مجازی، انسان با سرزمینی بی مرز و حد و چند فرهنگی و در عین حال برخوردار از فضای واحد مواجه است.فضایی است با قاعده های خاص در عین حال خالی از هر نوع قانون و ضابطه عقلانی. فضای مجازی ، فضایی است با جهت گیریهای مشخص و در عین حال فارغ از هر نوع جهت گیری ماندگار و هزاران خصیصه متضاد که هم در درون این فضا جمع شده اند و هم در مواجهه با جهان خارجی موجب تولید تضاد و متناقض می شود.این امر فهم نمادها و مفاهیم بومی را در معرض چالشهای بسیار جدی قرار داده است. نمادها و مفاهیمی که با توجه به تفاوتهای تاریخی و فرهنگی ملل به گونه ای متفاوت و متضاد رمز گشایی می شوند در این راستا بسیاری از کابران اینترنتی زمان های بیشماری را صرف کسب و آموختن ابژه های کاملاً غربی کرده اند. اینترنت موجب درنوردیدن مرزهای ملی شده و قدرت دولت ها را کم اثر ساخته است‎؛ ارتباطات انسانی را گسترش داده و گروه های مختلف انسانی را رد جوامع مختلف در ارتباط با یکدیگرقرار داده است. رابطه در فضای مجازی در موقعیت خصوصی صورت می گیرد و از این جهت نوعی گمنامی و ناشناسی را برای فرد را فراهم می آورد. اینترنت با فضای مجازی در معرفی جنبش های اجتماعی گوناگون در مقابل دولت های ملی نقش مهمی را ایفا می کند به کمک اینترنت دیگر مخاطب منفعل نیست که فقط نظاره گر صرف محتوای برنامه های رسانه ای باشد بلکه قدرتی کسب کرده است تا به سرعت به محتوای موجود بازخورد نشان دهد و در نحوه تولید محتوای تأثیر گذار باشد و حتی خود به تولید محتوا نیز بپردازد. به واسطه این امکانات گروه ها و جنبش هایی که سابقاً قادر به باز نمایی خود و مشارکت در تولید محتوا در رسانه ها نبودند و توسط قدرت موجود به حاشیه رانده شده بودند تا حدی توانسته اند صدا و حضور خود را قابل شنیدن کنند و می توانند از فضای مجازی به عنوان ابزاری برای نشر و گسترش فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی خود استفاده کنند به ویژه گروه های حاشیه ای می توانند به سکویی دست یابند تا خود را متجلی سازند و این امر بسیاری از سیاست های حاکم را به چالش می کشد.

دیدگاه­های نظری در باب جنبش های اجتماعی در عصر ارتباطات: در نگاه بوگارد، جهانی شدن، ارتباطات هویت ها را تقویت می کند چرا که جهانی شدن هویت های دوگانه و چندگانه را به واسطه امکان رفت و آمد پناهندگان و آوارگان در زمان و مکان تقویت نموده است، حفظ هویت به دلیل کالایی شدن فرهنگ، سیاست های هویتی و سهولت حمایت از آوارارگان هویتی آسان شده است. گیدنز ، پدیده جهانی شدن را نوعی سازمان دهی مجدد به زمان و مکان در عرصه حیات فرهنگی – اجتماعی می داند. از این نگاه برخی از تکنولوژی های ارتباطی (اطلاعاتی) نوین به پیدایش حوزه های تعاملی جدید و همچنین ترکیبات زمانی – مکانی جدیدی منجر شده است که با ایجاد شبکه های بسیار متداخل جهانی احساس ما را نسبت به زمان و مکان دگرگون ساخته است. هابرماس، مدل دموکراسی هابرماس در بردارنده یک مفهوم سازی مجدد از حوزه عمومی است که در آن جنبش های اجتماعی بازیگران اصلی در شکل دهی اراده دموکراتیک می باشند و موضوعات را در فضای یا حوزه غیر رسمی تعریف می کننند و سپس از طریق کانال های سیاسی متعارف در مورد آنها اقدام می شود. دریفوس، انتشار اطلاعات در اینترنت چه به لحاظ ابعاد پراکندگی و چه به لحاظ سرعت آن خارق العاده است و این در حالی است که سازماندهی اطلاعات در اینترنت نه بر مبنای یک طبقه بندی سلسله مراتبی مبتنی بر طبقه بندی سنتی بلکه بر مبنای اتصال بینابینی میان همه اجزاء صورت گرفته که به کاربر امکان می دهد تا مستقیماً از یک مدخل داده ها به دیگری حرکت کند. این امر اگر چه قادر است به نوعی بر انعطاف پذیری سیستم بیفزاید ولی در جای خود بواسطه اینکه به جای محتوای معناشناختی بر تکنیک جستجوی صوری و نحوی تعدادی نماد بی معنا متکی شده است می تواند از قابلیت دسترسی آسان بر اطلاعات بکاهد. مک لوهان، زمان و مکان بواسطه ارتباطات متکی بر کامپیوتر تا بدان حد تحلیل رفته اند که مردمان در اقصاء نقاط جهان می توانند به سادگی، گویی در یک روستا (دهکده جهانی) به سر می برند و با یکدیگر ارتباط دارند. شری ترکل، ما بر روی اینترنت تشویق می­شویم که به صورتی سیال، تمرکز زدایی شده، چندگانه و همیشه در حال فرایند فکر کنیم اینترنت به آزمایشگاهی اجتماعی مهمی برای تجربه کردن یا ساختن و باز ساختن خویش بدل شده است. میترا و واتس، به بررسی رابطه اینترنت و حضور (صدای) گروه های اجتماعی می پردازد و نظریه صدا بر این واقعیت تأکید می کند که گروه های خاموش جامعه در واقع وسیله ای ندارند تا صدای خود را به خارج از گروه خود برسانند. آنها معتقدند اینترنت توانسته این امکان را برای تمامی افراد فراهم سازد تا صدایی داشته باشند. مُل و لُُُُُُُُُُو، سه استعاره بارز درباره فضا  یا تیپولوژی اجتماعی وجود دارد: مناطق ، شبکه ها و سیّالات. در مرحله اول، مناطقی وجود دارند که در آنها چیزها گرد هم می آیند و هر خوشه منطقه ای خاصی دارای حد و مرز می شود، در مرحله دوم، شبکه هایی وجود دارد که آنها فاصله های نسبی تابعی هستند از نسبت های میان اجزائی که شبکه را ساخته اند، در مرحله آخر، سیّالات هستند که به راه می افتند، نه حد و مرز ها وجود دارد و نه نسبت ها و روابط، در این مرحله فضای اجتماعی همچون یک جریان عمل می کند. عاملی، پارادایم دو جهانی شدن ها در درجه اول به تبیین دو جهان موازی و در عین حال مرتبط و در هم آمیخته می پردازد و در درجه بعدی جهنی شدن های متکثری را درون این دو جهان مورد توجه قرار می دهد. در واقع مهمترین تغییر جهان معاصر، که بنیان تغییرات آینده جهان را می سازد، رقابت جهان واقعی و جهان مجازی است. کیت نش، جنبش های اجتماعی جدید دارای ویژگی هایی چون غیرابزاری بودن و بیانگر علایق و نگرانی های جهان شمول، معطوف به جامعه مدنی، به شیوه باز سازماندهی می شوند و به رسانه های جمعی متکی اند که از دههء 60 به بعد در اشکالی چون جنبش زنان،محیط زیست یا جنبش ضد سیاسی رواج یافتند. هانا آرنت، شکل گیری اجتماعات جدید به منظور جنبش اجتماعی چنین ترسیم می کند 1- زمانی که افراد پیوستگی گروهی خود را از دست می دهند، ذرّه‌ای شدن افراد یا حس فقدان اجتماع به آنان دست می دهد. 2- ذره‌ای شدن موجب پیدایش حالتی در افراد می‌شود که آنان را آماده پذیرش ایدئولوژی‌های جدید و نیز جستجوی جامعه‌ای جدید به جای جامعه از دست رفته می‌کند. 3- توتالیتاریانیزم یا جامعه کاذب به وجود می‌آید که در آن گروهی از نخبگان بر جامعه سلطه کامل دارند». لانگ من و موریس فضای مجازی را تحرک اجتماعی جدیدی می دانند که از با استفاده از اینترنت و تکنولوژی های اطلاعاتی جدید به ایجاد تحرک اجتماعی و القا اطلاعات با هدف مقابله با هژمونی بر می خیزد. بیل مویر، از چهارنقش اساسی در جنبش اجتماعی یعنی شورشگر، شهروند ،دگرگون ساز و مصلح توضیح می دهد که مصلحان افرادی هستند که از طریق فضای مجاری رسمی در پی ایجاد تغییر و تحقق اهداف خود هستند. بوردیو ، سرمایه اجتماعی مجموعه منابع بالفعل و بالقوه است که با عضویت در شبکه های اجتماعی کنشگران و سازمان ها به وجود می آید. جردن ، مفهوم قدرت مجازی را تعریف کرد و آن را به سه قسمت تقسیم کرد: فردی, اجتماعی و تصوری. این نوع از قدرت در مورد فرد وقتی اتفاق می افتد که او به توانایی لازم برای دسترسی و استفاده از امکانات برای تماس با دیگران برسد. زمانی که برای یک گروه این توانایی بوجود بیاید نوع اجتماعی این نوع از قدرت ایجاد می شود. قدرت مجازی تصوری زمانی واقع می شود که یک ایدئولوژی, جنبش یا حرکت اجتماعی به امکانات جدید ارتباطی دسترسی پیدا کند. ملوچی، جوامع پساصنعتی قبل از هر چیز به نشانه ها توجه می کنند به عقیده وی جنبش های اجتماعی نوین بر خلاف همتایان قرون گذشته شان معطوف به مبارزه بر سر تولید منابع مادی، توزیع شان یا جلوگیری از حقوق شهروندی به وسیله دولت ها نیستند بلکه معطوف به دسترسی به اطلاعات و بحث بر سر منابع سمبلیک نظیر زیباسازی خشونت در رسانه ها می باشند، جنبش های اجتماعی نوین قبل از هر چیز به مبارزه در حوزه فرهنگ توجه دارند. رایت، سه سطح را در مورد اینترنت در درون یک جنبش تشخیص می دهد که گرو ه های مجازی  خاموش نیز می توانند از آنها استفاده کنند : 1- شبکه ای شدن درون یک جنبش، شامل استفاده از اینترنت برای جمع آوری و پخش اطلاعات برای فعالان جنبش. 2- شبکه سازی بین جنبش ها و گروه ها اجتماعی، بر قرار کردن ارتباط با دیگر گروه ها و جنبش ها. 3- جنبش های مجازی، فضای مجازی را به عنوان سکویی برای فعالیت های کاملاً مجازی که شامل مخافت های الکترونیکی مانند نافرمانی های مدنی ، انگ زنی ، مخدوش کردن تصویر دیگران و ... استفاده می کنند. و در نهایت ماریو دیانی ، به عقیده وی جنبش های اجتماعی  دارای چهار ویژگی می باشد: 1- جنبش اجتماعی شبکه ای از تعاملات غیر رسمی بین تعداد متنوعی از افراد، گروه ها و سازمان ها می باشد. 2- مزر بین شبکه ها یک جنبش به وسیله هویت جمعی خاصی تعیین می گردد که بین بازیگران درگیر در تعامل مشترک است. 3- بازیگران جنبش های اجتماعی در برخورد های سیاسی و یا فرهنگی درگیرند، این موضوع بدان معناست که تغییرات اجتماعی را در سطح سیستمی یا غیر سیستمی افزایش می دهند یا با آن مخالفت دارند. 4- یک جنبش اجتماعی شبکه ای از تعاملات غیر رسمی بین افراد ، گروه ها و یا سازمان ها که بر مبنای یک هویت جمعی مشترک در برخوردی سیاسی یا فرهنگی درگیرند. دیانی با توجه به این چهار ویژگی جنبش های اجتماعی را چنین تعریف می کند ، جنبش های اجتماعی ، شبکه ای تعامل غیر رسمی افراد ، گروه ها و سازمان ها درگیر در یک برخورد سیاسی یا فرهنگی مبتنی بر یک هویت جمعی مشترک.

 

منابع :

-   نَش ، کِیت (1382) ، جامعه شناسی سیاسی معاصر ، ترجمه محمد تقی دلفروز ، انتشارات کویر ، تهران

- رنای شورت ، جان و هیوم کیم ، یونگ (1384) ، جهانی شدن و شهر ، ترجمه پانته آ لطفی کاظمی ، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری ، تهران

-   ساروخانی ، باقر (1385) ، جامعه شناسی ارتباطات ، انتشارات اطلاعات ، تهران

-   جنکینز ، ریچارد (1385) ، پی یر بوردیو ، ترجمه لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان ، نشر نی ، تهران

-   کوهن، آلوین استانفورد،(1380) تئوری های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران : نشر قومس

-   عاملی ، سعید رضا (1382) ، دو جهانی شدن ها و جامعه جهانی اضطراب ، نامه علوم اجتماعی ، شماره 21

- اِری ، جان (1383) ، جامعه شناسی متحرک ، ترجمه یوسف اباذری ، فصل نامه ارغنون شماره 24 (ویژنامه جهانی شدن)

- منتظر قائم ، مهدی و تارتار ، عزیز (1384) ، اینترنت ، سرمایه اجتماعی و گروه های خاموش ، فصل نامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، شماره 4

- آذر نوش ، عیاری (1384) ، هویت قومی در اینترنت ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد انسان شناسی دانشگاه تهران ، استاد راهنما دکتر ناصر فکوهی 

منبع : دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۸:۷ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

حسین قندی دیگر تیتر نمی‌زند

حسین قندی دیگر تیتر نمی‌زندجمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه رسانه به پاس قدردانی از سال‌ها تلاش «حسین قندی» استاد روزنامه‌نگاری که این روزها با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کند، بیانیه‌ای صادر کردند.
در این بیانیه که به امضای شعبانعلی بهرامپور، بهروز بهزادی، احمد توکلی، مجید رضاییان، یونس شکرخواه، مرتضی شیرازی، فریدون صدیقی، مهدی فرقانی، سیدفرید قاسمی، علی اکبر قاضی‌زاده، محمود مختاریان و حسن نمکدوست رسیده، آمده است:
سال‌ها تیتر زد، اما حالا خودش موضوع تیتر این نوشتار تلخ است. امروز همراهان دیرین اش برآنند تا بگویند: «ترا فراموش نمی‌کنیم».
قندی ما با بیماری تلخ و مشکوک به «فراموشی» دست و پنجه نرم می‌کند و ما دست او را هرگز رها نمی‌کنیم. قندی، آن‌قدر نوشت و تیتر زد، تا در فضای روزنامه‌نگاری ما رشد کند و ببالد، مثل قند می‌نوشت و روزنامه‌نگاری می‌کرد. نفس می‌کشید و جا برای تنفس روزنامه‌نگاری این مرز و بوم،‌ می‌گشود!
آموختن و آموزش، دغدغه همیشگی او بود. بسیاری در دانشکده‌ها و در کلاس‌های پربارش، روزنامه‌نگار شدند، آموختند و برخی از همان‌ها، در صدر نشسته‌اند و پایه‌های روزنامه‌نگاری را نگه داشته‌اند.
تألیفات ماندگار و کاربردی او در روزنامه‌نگاری، در کنار اثرگذاری‌اش در بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات،‌ از کیهان هوایی گرفته تا روزنامه‌های ابرار، اخبار، جامعه،‌ توس، انتخاب و جام‌جم از او یک روزنامه‌نگار چند وجهی ساخت.
امروز با یاد همه آن اثرگذاری‌های یگانه،‌ لبخندها و جدی بودن‌ها، تیتر پایان این نوشتار را تقدیم روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه و دانشگاهی می‌کنیم تا بدانند به زودی نکوداشتی برای او برگزار خواهیم کرد.
افزودن بر آن، امیدواریم به این بهانه، پایه و مبنایی برای جامعه روزنامه‌نگاران بنیاد نهیم تا در بزنگاه‌های رنج و نیاز، یاریگر اهل این حرفه باشیم، با این تیتر:
«همیشه همراه هم می‌مانیم»
با آرزوی بهبودی و دعا برای سلامتی او
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۸:۳ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

زاویه دید در گزارش خبر تلویزیونی

زاویه دید در گزارش خبر تلویزیونی

گزارشی که کمتر از 2دقیقه است نباید بیش از یک زاویه دید داشته باشد. همیشه این قاعده را در نظر داشته باشید که موضوع ساده مساوی است با یک پیام ساده در امتداد زاویه یی ساده.

اگر گزارش تا 3 دقیقه باشد، موضوع را می توان از 2 زاویه مورد بررسی قرار داد و پیام غنی تری ارائه داد. اگر مدام از زاویه یی به زاویه یی دیگر برویم ممکن است مخاطب از دیدن گزارش منصرف شود پس باید با نشانه های کافی مانند نماهای تصویری، ‌صداهای مختلف و ... کار را ارائه کرد.

برای نشان دادن زوایه دید ،‌ یک جدول فرضی را در نظر بگیرید که ستون عمودی ان " چه کسی " و ستون افقی ان "چه چیزی " است.

بهترین زاویه، زاویه عمودی است

  یک خط عمودی بهترین وسیله برای بیان پیام است. از ابتدا تا انتهای جدول ،‌ پاسخ به سوالهای یکسان است. دیدگاه متفاوت مصاحبه شوندگان هم می تواند پیام اصلی را منتقل کند.

زاویه ی رایج، یک خط مورب

در این سبک که بسیار هم رایج است، هرکس فقط در حیطه تخصصی خودش اظهار نظر می کند. این گزارشها از اهمیت یکسانی برخوردارند.در پایان هم هیچ ارزش اطلاعات افزوده ای در پی نخواهد داشت.

یک زاویه راحت، خط افقی

خط افقی شامل پیام های احتمالی در گفتار هر شخص است که به خاطر معلومات ، اعتبار یا تجربه منحصر به فردش انتخاب شده.

نکته یی که نباید فراموش بشه اینکه اگر خط به صورت زیگزاگی باشه ،  زاویه یی وجود نخواهد داشت. وقتی خط دارای پیچ و خم می شود، گزارش از پیامی به پیام دیگر، بدون هیچ توالی منطقی پیش می رود. در این صورت بیننده تحت تاثیر آشفتگی اطلاعات قرار می گیرد.

اگر خبرنگار نتواند پیام گزارش را به طور شفاف منتقل کند و جای خالی پیام حس شود ،‌ بیننده خودش پیام دریافتی را انتخاب خواهد کرد. تفسیرهای متفاوت افراد از یک گزارش بیانگر چنین هرج و مرجی است که بسیار هم می تواند خطرناک باشد. برخی رسانه ها بعضا به سبب انتقال نادرست پیام مجبور می شوند از مخاطبان عذرخواهی کنند.

جدول " چه کسی/چه چیزی " به خبرنگار برای تعیین زاویه ی دید کمک می کند. زاویه تا حد امکان باید سازگار انتخاب شود. برای تصویر برداری یک مستند یا حتی تخیلی باید این مساله رعایت شود. جدول "چه کسی/ چه چیزی" باید به یک جدول کاری بسیار ساده برای گروه خبری تبدیل شود. هر شخص باید محل فیلمبرداری " لوکشین " و زمان مخصوص خود را بداند. این نوع چارت کاری به شما در اماده سازی منابعتان کمک می کند. این موضوع شما را قادر می سازد تا بدانید کجا می روید و دنبال چه چیزی هستید. درگیر شدن همه افراد گروه از مهمترین ارزش های این کار  است.

http://abedini85.persianblog.ir/post/246/

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۶:۳۸ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

خود گويي و خود خندي

در حاشيه انتخاب كتاب برگزيده سال مطبوعات

نويسنده: بيژن موميوند

اختتاميه نمايشگاه مطبوعات در حالي برگزار شد كه انتخاب «كتاب برگزيده سال مطبوعات» نيز به آن اضافه شده بود. متولي اين جايزه دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها (وابسته به وزارت ارشاد) است و به اين ترتيب يك جايزه دولتي ديگر به ليست جوايز دولتي در حوزه نشر و كتاب اضافه شد. چندي پيش در سايت دفتر مطالعات رسانه ها آمده بود: «براي حمايت از كتاب هاي برتر حوزه مطبوعات و ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و نخبگان اهل قلم، براي نخستين بار كتاب برگزيده سال مطبوعات معرفي و از پديدآورنده آن با اعطاي جايزه ويژه تقدير به عمل خواهد آمد.» در اين خبر همچنين آمده بود: «نخستين دوره جايزه كتاب سال مطبوعات به بررسي آثاري اختصاص دارد كه از آبان ماه سال 1389 تا آبان ماه سال 1390 منتشر شده اند». اگر چه انتخاب كتاب برگزيده در در حوزه هايي چون ادبيات به يك سنت تبديل شده، اما در حوزه روزنامه نگاري و رسانه چنين امري سابقه نداشته و وجود يك جايزه روشمند و قاعده مند شايد مي توانست باعث ايجاد انگيزه و تحرك در بين نويسندگان اين حوزه شود: تا امروز با حوزه يي مواجه نباشيم كه كتاب مرجع آن مربوط به 40 سال پيش باشد و كتابي كه هيچ شباهتي به «روزنامه نگاري» امروز ندارد، با تيراژ چند هزارتايي و با كيفيت عهد قجري همچنان تجديد چاپ شود. اما با انتخابي كه امسال انجام شد و خشت كجي كه گذاشته شد اين بنا تا ثريا هم كج خواهد رفت. در مراسم چند روز پيش، «حقوق حرفه يي روزنامه نگاران» نوشته كاظم و رويا معتمدنژاد به عنوان برگزيده هيات داوران اعلام شد. كتابي كه ناشر آن دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها (همان متولي جايزه) است. در انتخاب اين كتاب حتي نخستين شرطي كه خود متوليان گذاشته اند رعايت نشده است. چرا كه بر اساس خبري كه روي سايت ناشر آمده، اين كتاب در تاريخ نهم تيرماه 1389 منتشر شده است در حالي كه كتاب هاي مورد بررسي بايد در بازه زماني آبان ماه 1389 تا آبان ماه 1390 منتشر مي شدند. نكته ديگر اين است كه ذكر مواد آيين نامه ها و قوانين مربوط به روزنامه نگاري و مطبوعات بيش از يك سوم اين كتاب را به خود اختصاص داده و بيشتر توصيفي، آرشيوي است تا كتابي تحليلي. بايد از داوران اين جايزه كه اتفاقا همگي جزو اساتيد حوزه روزنامه نگاري و رسانه هستند، پرسيد كه آيا در يك سال گذشته كتابي تحليلي و تاليفي در حوزه مطبوعات منتشر نشده كه اين كتاب را به عنوان كتاب سال انتخاب كرده اند يا اينكه مرعوب اسم نويسنده شده اند. آيا اصلاداوري در كار بوده و كتاب ديگري هم بررسي شده است؟ جالب آنكه بسياري از افرادي كه قبلابه عنوان داور معرفي شدند صريحا اعلام كرده اند كه داور نبوده و نقشي در اين انتخاب نداشته اند. چنين انتخاب سرسري و شگفت انگيزي نه تنها باعث به وجود آمدن انگيزه در بين مولفان اين حوزه نخواهد شد بلكه سرخوردگي بيشتر آنها را به همراه خواهد داشت. بر اساس آنچه آمد آيا بهتر نبود كه دفتر مطالعات رسانه ها به جاي برگزاري مراسم صوري «كتاب سال مطبوعات» در يك مراسمي از نويسندگان كتاب هاي خود تقدير به عمل مي آورد. مسوولان دفتر مطالعات رسانه ها ثابت كردند كه هم مي شود كتاب منتشر كرد و هم جايزه «كتاب سال» برگزار كرد و هم به كتاب خود جايزه داد و خلاصه دور هم خوش گذراند. شاهكار حضرات اين ضرب المثل را به ذهن متبادر مي كند كه «خود گويي و خود خندي، عجب مرد هنرمندي».
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۲:۱۳ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

کتاب مدیریت رسانه منتشر شد

 

کتاب مدیریت رسانه

کتاب مدیریت رسانه منتشر شد

کتاب «مدیریت رسانه» به قلم وحید خاشعی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، همزمان با هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.

نام کتاب: مدیریت رسانه/ نویسنده: وحید خاشعی/ قطع: رقعی / شمارگان: 2000 نسخه/ قیمت: 5000 تومان/چاپ اول: 1390/ناشر: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، این کتاب مشتمل بر شش فصل کلیدی متشکل از عوامل مؤثر بر مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای است که به موضوعاتی چون استراتژی در سازمان‌های رسانه‌ای، ساختار سازمان‌های رسانه‌ای، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی در سازمان‌های رسانه‌ای و بودجه در سازمان‌های رسانه‌ای می‌پردازد.

نویسنده در پیشگفتار کتاب آورده است: با رشد و تنوع روزافزون رسانه‌ها در دهه‌های اخیر و آینده و همچنین تأثیر رسانه‌ها در افکار عمومی و رفتار نخبگان و توده‌های مردم، اهمیت مدیریت رسانه به عنوان علمی، میان رشته‌ای بسیار حائز اهمیت شده است. کتاب‌های معدودی در این حوزه به صورت تألیف یا ترجمه منتشر شده است ولی
نظریه پردازی در این خصوص باید مورد اهتمام جدی نخبگان و اهالی رسانه قرار گیرد.

به بیان ناشر، مخاطبان اصلی این اثر را می‌توان گروه‌های مختلف دانشجویان و محققان رشته‌های مطالعات رسانه و ارتباطات و مدیریت فرهنگی در سطوح کارشناسی و کارشناس ارشد دانست.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۲:۱۲ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

سلام دوباره به همه دوستان

با سلام به همه دوستان ارتباطات ۱۳۸۷ و کلیه عزیزانی که به این وبلاگ سر می زنند .

بعد از حدود دو سال که متاسفانه به دلیل مشغله کاری نتونستم مطلب جدیدی تقدیم کنم تصمیم گرفتم دوباره وبلاگ رو فعالش کنم.

امیدوارم سایر دوستان نیز بازهم مثل گذشته مطالب خوب و خواندنی شان را از این وبلاگ دریغ نکنند

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۵:۱۶ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

روز خبرنگار

۱۷ مرداد روز خبرنگار بر همه تلاشگران عرصه خبر و اطلاع رسانی مبارک باد. همین .....

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت ۱۸:۳۱ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

نمرات درس تجزیه و تحلیل تلویزیون - استاد نصرالهی

نمرات درس تجزیه و تحلیل تلویزیون - استاد نصرالهی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت ۱۷:۴۸ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

نمرات درس ارتباطات بین الملل - استاد نصرالهی

نمرات درس ارتباطات بین الملل - استاد نصرالهی - نیمسال دوم 89-88


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت ۱۷:۴۷ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

نمرات درس آمار مقدماتی - دکتر اسدی طاری

نمرات درس آمار مقدماتی - دکتر اسدی طاری


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت ۱۷:۴۲ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

نمرات درس کلیات حقوق - دکتر اسدی طاری

درس کلیات حقوق - دکتر اسدی طاری - نیمسال دوم 89-88


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت ۱۷:۴۱ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

نمرات درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران - دکتر هاشمیان

نمرات درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران - دکتر هاشمیان - نیمسال دوم 89- 88 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر ۱۳۸۹ساعت ۱۷:۳۸ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

گوگل و صنعت روزنامه

وبلاگ استاد شاه محمدی همواره مطلبی برای خواندن و مستفید شدن دارد . در تازه ترین پست این وبلاگ مطلبی در ارتباط با نحوه مواجهه گوگل با صنعت روزنامه آمده است که در ادامه عین مطلب از وبلاگ :

http://rezaspace.blogfa.com

نقل میشود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ساعت ۱:۲۳ قبل از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

اولین تجربه ترجمه متون ارتباطات

مارپیچ سکوت

Spiral of Silence

ترجمه : اسماعیل صادق زاده

با سلام  متنی که در ادامه خواهید خواند اولین تجربه ام در امر ترجمه است که حتما دارای نقایصی نیز خواهد بود. به  دلیل این که این ترجمه یک پروژه درسی نیز می باشد فعلا از آوردن متن اصلی خودداری می کنم احتمالا تا یک هفته بعد بتوانم متن اصلی را نیز در وبلاگ قرار دهم .بی شک راهنمایی های دوستانی که بیش از این در امر ترجمه متون تخصصی ارتباطات تجربه دارند می تواند کمک شایانی برایم در ادامه این مسیر باشد.این متن تشریح نظریه مارپیچ سکوت است که انشاء الله در آینده نزدیک ترجمه بررسی نظریه های دیگر ارتباطات را نیز خواهم داشت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸ساعت ۱:۹ قبل از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

ارتباطات مؤثر انسانی

راهکارها و نکات مهم روانشناختی در ارتباطات مؤثر انسانی

(ارتباطات انسانی)

 اسماعیل صادق زاده - همه انسانها روزانه ارتباطات مختلف و متفاوتی را با همنوعان خود برقرار می کنند که طی این ارتباطات ، بسیاری از نیازها و خواسته هایشان بیان می گردد که گاهی با موفقیت به خواست و نیازهای خود دست می یابند و گاه در برقراری یک ارتباط حتی ساده نیز ناکام می مانند . بسیاری از ما در نتیجه شکست هایمان در برقراری یک ارتباط موثر از عدم نتیجه گیری در کارهایمان دچار مشکلات عدیده ای نیز می شویم و در پیگیری آنها دچار سردرگمی و حتی افسردگی می شویم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۸ساعت ۹:۵۹ قبل از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

شکست نمایشگاه رسانه های دیجیتال

نمایشگاه رسانه های دیجیتال

سومين نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال در حالي  پايان يافت كه با وجود تبليغات فراوان شهري و پرداخت هزينه‌هاي تبليغاتي هنگفت اين نمايشگاه نسبت به سال‌هاي گذشته با كاهش بازديدكننده روبرو شده و حتي حضور رسانه‌ها نيز در اين نمايشگاه به نحو چشم‌گيري كاهش يافته است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ساعت ۲۱:۴ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

گفتگو با دکتر "غلامرضا آذری": روش شناسی مطالعات سینمایی

dr.azari

تاریخ پژوهش‌های سینمایی حرکتی است از روش‌های کمی به سوی روش‌های کیفی و از سوی روش‌های کیفی به سمت روش های ترکیبی و امروزه به سمت رقمی شدن محض در تحقیقات سینمایی می رویم. در هزاره ی سوم و قرن بیست و یکم، سینما در ابعاد دیجیتالی و رقمی شده و با سرعت نور زیاد دیده می شود. برای قیاس روند تاریخی کاربرد روشهای پژوهشی در مطالعات سینمایی میان ایران و جهان با دکتر "غلامرضا آذری"، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گفتگو کردیم تا از زبان ایشان سیر روشهای پژوهشی را در مطالعات سینمایی را از ابتدا تا به حال مرور کنیم...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸ساعت ۲۰:۳۸ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

دانلود مقالات از سایت sage تا 31 اکتبر آزاد است

باتوجه به اعلان سایت Sage publication استفاده از مقالات منتشر شده در نشریات معتبر جهانی که در این سایت گردآوری شده است تنها با عضویت در این سایت تا 31 اکتبر 2009 آزاد اعلام شده است.

سایت sagepub

این سایت دارای مقالات خوبی در زمینه های مختلف ارتباطات است که می توان از آن در تحقیق و کنفرانس و ترجمه درس هایی چون ارتباطات انسانی ، ارتباطات سیاسی ، زبان تخصصی و ... استفاده کرد.

http://www.sagepub.com/home.nav

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۸۸ساعت ۱۴:۱۰ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

تولد تلویزیون در ایران

television جشن ۵۱ سالگی تلویزیون در ایران

از آن سال‌هایی که مردم توی کافه‌ها جمع می‌شدند و اولین برنامه‌های تنها شبکه تلویزیونی ایران را تماشا می‌کردند، خیلی دور نشده‌ایم اما انگار خیلی چیزها عوض شده و بخش قابل‌توجهی از این عوض شدن زیر سر همین تلویزیون است. زندگی امروز ما چه به لحاظ فرهنگی چه در زمینه‌های دیگر تحت تأثیر تلویزیون، شکل دیگری به خود گرفته در حالی که فقط 51 سال از تأسیس تلویزیون در ایران می‌گذرد و البته تا سال‌های سال هم یک شبکه بیشتر نداشت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۸ساعت ۱:۲۹ قبل از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

تسلیت به استاد

استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر فریبا صیاد

درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده گرامیتان تسلیت و تعزیت عرض کرده و برایتان آرزوی صبر و شکیبایی از درگاه احدیت داریم

دانشجویان عضو وبلاگ علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت ۰:۱۹ قبل از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

اولین نشست هم اندیشی نویسندگان وبلاگ علوم ارتباطات

دکتر غلامرضا آذری در اولین نشست هم اندیشی

نویسندگان وبلاگ علوم ارتباطات دانشگاه  آزاد واحد تهران مرکزی عنوان کرد:

راه اندازی وبلاگ علوم ارتباطات ، حرکت در مسیر خردورزی و فرهنگ سازی است

دکتر غلامرضا آذری


اولین نشست هم اندیشی نویسندگان وبلاگ علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد

در این هم اندیشی که با حضور موسسان و نویسندگان وبلاگ برگزار شد دکتر غلامرضا آذری از اساتید گروه ارتباطات دانشگاه ، سخنرانی کرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸ساعت ۲۲:۲۳ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

اولین هم اندیشی نویسندگان و علاقه مندان وبلاگ انجمن علمی علوم ارتباطات

با توجه به گذشت نزدیک به یک سال از راه اندازی وبلاگ انجمن علمی علوم ارتباطات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و آغاز سال تحصیلی و لزوم ارتقای سطح وبلاگ و فعال تر نمودن آن اولین هم اندیشی نویسندگان و علاقه مندان وبلاگ انجمن علمی علوم ارتباطات برگزار می گردد.

از نویسندگان وبلاگ و علاقه مندان به فعالیت در این وبلاگ دعوت به عمل می آید٬ تا در این نشست حضور به هم رسانند.

زمان: روز یکشنبه 12/7/1388             ساعت 12:30 الی 13

مکان: کلاس (214)  ساختمان شماره ی(2)

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مهر ۱۳۸۸ساعت ۲۱:۶ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

نگاهی به جایگاه و کارکرد مطبوعات محلی در ایران

مورخان 24 ماه سپتامبر سال 1853 را به عنوان روز آغاز پیدایش روزنامه‌های محلی در جهان ثبت کرده‌اند؛ پیش از این انتشار روزنامه تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ اختصاص داشت اما این روند در این روز که مصادف با آغاز انتشار روزنامه‌ی انگلیسی "The Northern Daily Times"، مادر روزنامه‌های محلی در جهان است، تغییر کرد؛ نخستین شماره‌ی این روزنامه‌ی محلی که حاوی مطالبی درباره‌ی هدف روزنامه و معرفی تحریریه‌ی آن بود در سال 1853 و در شمال انگلستان به صورت رایگان توزیع شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم شهریور ۱۳۸۸ساعت ۱:۳۲ قبل از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

بیانیۀ حقوق بشر و حقوق شهروندی

بیانیۀ حقوق بشر و حقوق شهروندی مهندس میر حسین موسوی منتشر شد.

مهندس ميرحسين موسوي

 موسوی در این بیانیه بر رعایت حرمت و کرامت انسان ها و رعایت حقوق بشر تاکید کرده و دیدگاه ها و اعتقادات خود را در این زمینه به صورت مشروح بیان کرده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۲۱:۴۳ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

انتخابات انجمن علمی فرهنگی ارتباطات

انتخابات ! انجمن علمی فرهنگی ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکزی برگزار شد

با برگزاری این انتخابات که با حضور نیمی از اعضای ثبت نام کننده در سالن شهید باکری برگزار شد اعضای هیات مدیره اولین دوره انجمن مشخص شدند

باتوجه به نحوه برگزاری این انتخابات که به صورت کاملا غیردموکراتیک و در فضایی عاری از فضای تبلیغی در جهت وجود فرصت شناسایی کاندیداها برگزار شد بسیاری از فعالان و دانشجویانی که در جهت تاسیس این انجمن فعالیت گسترده ای را داشتند در حاشیه قرار گرفتند .

متاسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب دانشگاه اطلاع رسانی مناسبی در جهت شرکت دانشجویان در این انتخابات انجام نداد و در عدم حضور اکثریت دانشجویان در این مراسم  گروه خاصی که مسئولین انجام مقدمات برگزاری این مراسم را از مرحله ثبت نام تا برگزاری در اختیار داشتند در انتخابات به پیروزی رسند.

نتیجه این انتخابات به شرح زیر بود:

اعضای اصلی هیات مدیره:

۱ - حمید غیدی  ۹۷ رای

۲ - محمد اسماعیل حق پرست ۸۸ رای

۳ - فاطمه حاجی کاظم طهرانی ۷۴ رای

۴ - حوریه دهقان شاد ۶۳ رای

۵ - فریبا صیاد ۶۳ رای

۶ - فرهاد کیانفرید ۵۷ رای

۷ - علیرضا معماری ۵۴ رای

بازرس اصلی انجمن :

سمانه فخار ۵۰ رای

اعضای علی البدل هیات مدیره :

۱ - محمد حسین شیرین زاد ۴۹ رای

۲ - زینب السادات میرهادی ۴۷ رای

۳ - لیلا بیابانی زنوز ۴۵ رای

بازرس علی البدل :

مرضیه کثیری عسگری

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۲۱:۳۴ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

الوعده...الوفات!!!

ردیف

    موضوع 

                   متن سخنان

       تاریخ     

    عملکرد و ملاحظات

 ۱

     آزادی

آزادی مشروع و قانونی٬حقوق حقه جوانان است و من برایشان فراهم می کنم.

  ۳۱/۳/۸۴

به وجود آمدن گشت ارشاد در شهرها و محدود شدن تشکل های دانشجویی

 ۲

آوردن نفت سر سفره ی مردم

مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند

   ۵/۴/۸۴

فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافت

 ۳

  اشتغال

در دوره ی این دولت اگر ایثارگری٬ فاقد مسکن و شغل بماند٬ من را باید اعدام کرد.

  ۲۳/۱/۸۵

الوعده وفا!!!

 ۴

  اشتغال

می توانیم معضل اشتغال را ۲تا۳ساله حل کنیم

   ۲۹/۴/۸۵

بدون شرح

 ۵

   انتقاد پذیری

پاسخ گویی به نقد ها و صداهای ضعیف٬ وظیفه شرعی ما است

   ۲/۹/۸۴

نامه های مکرر نخبگان و اقتصاددانان به رییس جمهور بی نتیجه ماند

 ۶

   انتقال دانشجویان

اگر زاهدی و لنکرانی در انتقال و جابجایی دانشجویان کوتاهی کنند٬ آنها را مجازات می کنیم٬ کمترین مجازات این است که یک ماه هر روز در سلف سرویس دانشجویان غذا بخورند.

   ۲۶/۹/۸۴

این مصوبه هرگز اجرا نشد

 ۷

   انرژی  هسته ای

نیروگاه هسته ای بوشهر در سال آینده شمسی به پایان می رسد

  ۱۲/۱۱/۸۴

در سال ۸۸ هنوز به اتمام نرسیده است

 ۸

   انرژی هسته ای

به مردم اطمینان می دهم پروژه ی هسته ای کشور با کمترین هزینه به سرانجام برسد.

  ۳۰/۱۰/۸۵

صدور قطعنامه های پی در پی و تحریم های اقتصادی

 ۹

    ایران

ایران را عزیزترین کشور دنیا می کنم

 

ایران آخرین کشور جهان بعد از افغانستان از نظر صدور ویزا به جهان شد

 ۱۰

  بانک ها

بانکها باید اصلاح شوند و با کمترین هزینه بیشترین خدمات را بدهند.

   ۸/۴/۸۴

۳۱مدیر در بانک دولتی ظرف ۴ سال تغییر کردند.

 ۱۱ 

   بودجه

تلاش می کنیم تا یک ریالی که در بودجه در نظر گرفته می شود هدفمند باشد و در صدد هستیم تا امکانات عادلانه در سراسر کشور توزیع شود. 

  ۷/۱۰/۸۴

۲۰۰۰تخلف در بودجه سال ۱۳۸۵

 ۱۲ 

    تورم

نرخ تورم در تیر امسال ۱۰در صد بود که این میزان طی چهل سال اخیر بی سابقه بوده است. دولت با جلو گیری از ریخت و پاش ها و مدیریت صحیح منابع٬ طی ۱۱ماه گذشته٬ نرخ تورم را از ۱۴.۵ درصد به ۱۰درصد رسانده و درصدد است نرخ تورم را علیرغم رشد قیمت ها تک رقمی کند و همزمان عواملی را ۵۰ سال در افزایش تورم رشد دارد را به مرور از بین ببرد تا در افقی ۵ ساله نرخ تورم به زیر ۵ در صد کاهش یابد و اقتصاد کشور رونق بگیرد.

  ۲۴/۵/۸۵

تورم از مرز ۲۵ در صد گذشت

 ۱۳

    تهران

شهردار تهران را به دولت دعوت می کنم

  ۳۱/۳/۸۴

هرگز دعوت نکرد

 ۱۴

   جوانان

اولین لایحه ی ارسالی من به مجلس٬ رفع مشکلات جوانان است.

  ۸۱/۳/۸۴

احتمالاْ فراموش شده!!!

 ۱۵

   جوانان

برنامه های خود با محوریت عدالت٬ مبارزه با فساد و رانت خواری و باز کردن میدان برای ورود جوانان به عرصه مدیریت را بعداز انتخابات در چند جلد چاپ می کنم.

  ۲۵/۳/۸۴

رتبه ایران از لحاظ فساد اقتصادی بدتر شد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۱۵:۸ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

انتخابات انجمن

۲۷ اردیبهشت ماه ُ انتخابات انجمن علمی ارتباطات

انتخابات انجمن

بعد از ماهها انتظار ُ بالاخره زمان برگزاری اولین دوره انتخابات انجمن علمی ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی فرا رسید.

باتوجه به استقبال بسیار خوبی که از سوی دانشجویان ارتباطات دانشگاه از این انجمن شاهد بودیم امیدواریم که تمامی دوستداران فعالیتهای جنبی و تکمیل کننده دروس کلاسیک این رشته در جهت هرچه فعالتر شدن دانشگاه و دانشکده و دانشجویان در انتخابات این انجمن نیز حضور گسترده ای داشته باشند.

واقعیت امر این است که تشکیل این انجمن و شروع فعالیت رسمی آن از ۲۷ اردیبهشت ماه ُ صرف نظر از این که چه کسانی انتخاب شوند و چه کسانی نشوند نقطه عطف و مهمی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

به امید دیار در ۲۷ اردیبهشت ماه برای حرکت به سوی تلاش و کوشش بیشتر و بهتر ....

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۵:۲۳ قبل از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

بي‌خبري رسانه‌ها در ايام تعطيلات!

بي‌خبري رسانه‌ها در ايام تعطيلات!

بررسي آسيب‌پذيري شبكه‌ي اطلاع‌رساني كشور در روزهاي تعطيل

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت ۲:۴۲ قبل از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

پله ای از نردبون ...

بازم عید اومد و سال نو و دید و بازدید و روبوسی و گل و سبزه و سیب و سنجد و سمنو ...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم فروردین ۱۳۸۸ساعت ۲۳:۲۸ بعد از ظهر  توسط اسماعیل صادق زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر